Sv-So-lärare undervisar i matematik

I Skolinspektionens pågående kvalitetsgranskningar är ett av områdena Lärares utbildning och behörighet.

Flera kommuner har nyligen fått kritik när rektorerna valt att behålla klasslärarsystemet vilket innebär att vissa lärare i hög grad undervisar i ämnen där de saknar föreskriven ämneskompetens. Exempel på detta är att lärare med inriktning enbart mot svenska och samhällsorienterande ämnen undervisar i matematik och naturorienterade ämnen. Skolinspektionen skriver att de tydligt vill markera att som lärare räcker det inte enbart att ha en pedagogisk utbildning. Ämnesdidaktik och ämneskunskap är också viktigt för barns och elevers kunskapsutveckling. 

Regelbunden tillsyn i Falkenbergs kommun, [Skolinspektionen, pdf] ...

Karlstad: Matematik utan matematiklärare, [NCM] ...