Kurs: Förstå och använda tal – en handbok

Skapad: 2009-03-09. Ändrad: 2009-03-09  

Kurs: Förstå och använda tal – en handbok

 
Den 31 mars 2009 anordnar NCM en kurs om den uppskattade handboken Förstå och använda tal – en handbok. Kursen ges på Scandic Star, Sollentuna och riktar sig till lärare som undervisar i matematik i F-klass – åk 9 och till skolledare.

Boken behandlar progressionen i undervisning om tal och räkning med betoning på taluppfattning. Förstå och använda tal är speciellt inriktad på kritiska punkter som vi vet att många elever får problem med.

Boken ger stöd i arbetet med individuella utvecklingsplaner, skriftliga omdömen och åtgärdsprogram, läsa-skriva-räkna-satsningen och i implementeringen av målen och proven i matematik för årskurs 3 och i arbetet med sådana missuppfattningar som diskuterats i analyserna av TIMSS 2007.

Läs mer om boken ...

Under föreläsningen och det gemensamma arbetet med aktiviteter ur boken lär vi känna materialet. Syftet är att ge lärare konkret stöd att planera och genomföra undervisning som utvecklar elevers taluppfattning så långt deras förmåga räcker samt att upptäcka, analysera och överbrygga missuppfattningar och svårigheter som elever har.

För ytterligare information och anmälan ...


Beställ/avbeställ prenumeration på http://ncm.gu.se/prenumerera_nyhetsbrev
Skicka gärna vidare det här brevet till andra som du tror kan vara intresserade!
Du kan även läsa brevet på http://ncm.gu.se/node/3420