England: Stödmaterial för bättre förståelse

En rapport från Office for standards in education, children's services and skills (Ofsted) hösten 2008 pekade på stora brister i matematikundervisningen i England.

Almost half of England's schools are not teaching mathematics well enough, putting too much emphasis on "teaching to the test" ... pupils were taught to pass exams and results had improved, but understanding of the subject had not.

Med utgångspunkt i rapporten har Ofsted tagit fram två lärarhandledningar till stöd för lärares arbete med att förbättra elevernas förståelse och förmåga att använda matematik i vardagslivet.

Maths teachers 'taught to teach', [BBC] ...

Ladda ner och läs  Mathematics: understanding the score - Improving practice in mathematics teaching, [Ofsted] ...