Mattebron får fortsatt stöd

Under 2009 får Göteborgs universitet i samverkan med NCM fortsatt stöd för att underlätta övergången mellan gymnasieskolan och högskolans matematikutbildningar. I regleringsbrevet står följande:

ap.17 Matematiksatsning
Kammarkollegiet ska snarast utbetala 1 000 000 kronor till Göteborgs universitet för att universitetet, som samordnare av matematiksatsningen inom högre utbildning, ska fortsätta att i samråd med berörda lärosäten tillhandahålla en webbaserad överbryggningskurs mellan gymnasieskolan och högskolan i samråd med Nationellt resurscentrum i matematik (NCM) och berörda lärosäten. Kursen ska erbjudas gymnasieelever bl.a. som sommarkurs.

Göteborgs universitet och NCM ska i samråd med övriga högskolor anordna regelbundna nationella möten mellan gymnasie- och högskolelärare i matematik. Göteborgs universitet och NCM ska vidare stimulera till lokala möten mellan en högskola och de kringliggande gymnasieskolorna.

Se vidare ...