Skolor satsar på matematik

Nyhemsskolans i Ängelholm profilering med matte - och naturvetenskapslektioner som tillval har slagit väl ut. Nu följer Strövelstorps skola efter och satsar på extra lärartimmar i matte. "Det här är ingen elitsatsning. Vi har märkt att även elever som inte är så duktiga, som mer tycker att det är kul med matte och naturvetenskap, gjort tillvalet", säger rektorn Tommy Svensson till Helsingborgs dagblad.

Läs mer, [Helsingborgs dagblad] ...

Elevens val och skolans val i Grundskoleförordningen (kap. 2):

Elevens val
19 § I timplanen anges ett visst antal timmar för elevens val. Undervisningen syftar till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen. I elevens val kan även ingå ett språk som eleven inte tidigare har fått undervisning i (nybörjarspråk).
    Undervisningen skall till sitt innehåll och sin inriktning vara förenlig med målen i den kursplan eller de kursplaner som regeringen fastställt för det ämne eller de ämnen som utgör elevens val. Förordning (2000:449).

20 § Styrelsen skall erbjuda eleverna ett allsidigt urval av ämnen som elevens val. Styrelsen skall sträva efter att tillgodose elevernas val genom att utnyttja de möjligheter som finns inom ramen för gällande bestämmelser.
    Undervisning i ett nybörjarspråk som erbjudits som elevens val enligt första stycket skall anordnas, om minst fem elever väljer språket och eleverna kan bedömas ha möjlighet att fortsätta studierna i språket i gymnasieskolan. Förordning (2000:449).

Skolans val
21 § I timplanen anges ett visst antal timmar som får användas för skolans val. Utrymmet för skolans val skall med de begränsningar som anges i bilaga 3 till skollagen (1985:1100) användas för undervisning i ett eller flera ämnen.
    Beslut om hur utrymmet för skolans val skall användas fattas av rektorn. Förordning (1997:599).

22 § Undervisning som avses i 21 § skall till sitt innehåll och sin inriktning vara förenlig med målen i den kursplan eller de kursplaner som regeringen fastställt för det ämne eller de ämnen som utgör skolans val. Förordning (1997:599).