Skolverkets nyhetsbrev Matematik

Senaste nyhetsbrevet om matematik (nr 9) från Skolverket har följande innehåll:

  • "Ordet matematik finns inte med i vår kursplan" reportage från träningsskolan Regnbågen
  • URsmart - gratis läxhjälp på nätet, intervju med personerna bakom projektet
  • Försöktsverksamhet med spetsutbildning i matematik, intervju med Johan Börjesson
  • Stockholmsbienetten i matematik
  • Hallå där från Stockholmsbienetten
  • Nyheter i media
  • Aktuella publikationer
  • Aktuellt
  • Konferenser
  • Hitta matematik på webben

Nyhetsbrev matematik, [Skolverket] ...