125 miljoner till MNT

För att höja resultaten i matematik och de naturvetenskapliga ämnena satsar regeringen 125 miljoner kronor under 2009.

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att på flera sätt förbättra undervisningen i matematik, naturvetenskap och teknik. För detta får Skolverket 107 miljoner kronor under 2009. Den största delen, 87 miljoner kronor, är medel som kommuner och fristående skolor ska kunna söka för att utveckla sin undervisning i matematik i grundskolan.

Genom Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) ska Skolverket tillhandahålla stödmaterial och sprida information om goda exempel på hur matematikundervisningen kan bli mer inspirerande.

Läs vidare, [Regeringskansliet] ...

Se Jan Björklunds pressinformation i efterhand ...

(S): Inga nya besked från regeringen om matematikundervisningen, [Newsdesk] ...

Mattesatsning kräver också höjda lärarlöner, [Lärarförbundet/Newdesk] ...

SKL: Bra att regeringen satsar på skolan, [SKL/Newsdesk] ...

Miljoner satsas på bättre mattekunskaper, [SR] ...

För lite pengar till matematik, [SR] ...

Se tidigare Aktuellt
Inspirera kommande generationer i MNT, [NCM] ...

Samverkan skola-näringsliv, [NCM] ...

Ja från finansutskottet till MNT-satsningen, [NCM] ...

USA: Ökat intresse för MNT hos tonåringar, [NCM] ...