Björklund presenterar matematiksatsning

Utbildningsminister Jan Björklund kommer vid en pressträff på måndag att presentera satsningar för att höja kunskapsresultaten inom matematik, naturvetenskap och teknik.

Se vidare, [Regeringskansliet] ...