Matematiker vill säkra priset på optioner

Erik Ekström är docent på matematiska institutionen vid Uppsala universitet. 2009 tillträder han en anställning som forskare inom finansiell matematik.

Användandet av matematiska metoder inom finansiell teori har ökat dramatiskt de senaste 30 åren. Matematikern Erik Ekström har särskilt intresserat sig för beräkningen av priset på optioner. En option är en möjlighet, men inte en skyldighet, att kunna köpa eller sälja något till ett visst pris vid en bestämd tidpunkt.

Läs vidare, [Vetenskapsrådet] ...

I boken Människor och matematik har matematikern Johan Tysk bidragit med ett kapitel om just optioner ...