Dags att räkna ut spelet

I ett samarbete mellan matematikutvecklingsgruppen och Borås tidning (BT) anordnas matematiktävling för elever i åk 4 i Borås. Uppgiften är att konstruera ett matematikspel om geometri. Klasser som väljer att vara med skall lämna in ett färdigt spel, klart att använda, med tydliga spelregler och uppgifter om antal spelare, vem som vinner och ungefärlig speltid. Klasserna skall också beskriva vilken matematik man lär sig och vilka förmågor som tränas.

Läs mer, [BT] ...