Matematik från höger till vänster

Matematikläraren Mehri Farrokh drar i sin undervisning nytta av kulturskillnaderna mellan sina elever.

I persiska har vi andra bokstäver och skriver från höger till vänster, men matte skriver vi från vänster till höger. Och det trodde jag att alla i hela världen gjorde ända tills jag kom hit. På en kurs fick jag reda på att i arabländer skriver man inte bara orden utan även matte från höger till vänster.

Läs mer, [Lärarnas tidning] ...

Se även: Matematikundervisning i mångkulturella och flerspråkiga miljöer, [NCM] ...