US: Math awareness month 2009

Math awareness month 2009: Mathematics and climate
En av vår tids största utmaningar är att möta ett globalt växande hot mot vårt klimat. Därför har MAA, Mathematical Association of America, American Mathematical Society (AMS), Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), och American Statistical Association (ASA) gemensamt bestämt att årets tema för 'Math awareness month' ska vara "Mathematics and climate."

Läs mer, [MAA] ...

Math awareness month 2009: Mathematics and climate, [mathaware.org] ...