Extra stöd till matematikundervisning

Mittuniversitet satsar 190000 kronor på att stödja nybörjare i matematik. Anledningen är att det finns en klyfta mellan studenternas kunskap i matematik och ingångsnivån för undervisningen i ämnet på universitetet.

Se även, [Sundsvallstidningen] ...