Celsiusföreläsning om artificiell intelligens

Ur pressmeddelandet:
Årets Celsiusföreläsare är professor Douglas Hofstadter från Indiana University, Bloomington, USA. Hans forskningsområde är artificiell intelligens. Med matematiska och datavetenskapliga metoder försöker han förstå hur ett medvetande uppstår och vad intelligens är. Han anser att tankeverksamhet innebär att jämföra nuets sinnesintryck med tidigare erfarenheter. Att de enda tankar som är möjliga är jämförelser mellan yttre och inre impulser. De slutsatser vi drar beror på vad vi vet sedan tidigare. Erfarenheter och tidigare kunskaper är således avgörande för vad man ser och gör - på gott och ont.

Han har skrivit flera böcker i ämnet och 1980 fick han Pulizerpriset för sin bok "Gödel, Escher, Bach: ett evigt gyllene band".

Han påstår också att kreativitet uppstår på grund av begränsningar. Att det till exempel är enklare att skriva en kreativ text om man undviker bokstaven E, som är engelskans vanligaste bokstav. Begränsningar tvingar en att tänka djupare.

Läs mer, [Uppsala universitet/Newsdesk] ...