Konkreta exempel

SWOT-analys
I en SWOT-analys kan man på ett enkelt och strukturerat sätt få en överblick över nuläget och vad som behöver utvecklas i verksamheten. I ett fyrfältsschema antecknas starka respektive svaga sidor samt vad som uppfattas som hot och möjligheter.
Bruksanvisning för SWOT-analys
Konkret ex på SWOT-analys

Matematikutvecklare.se
Kartläggning av matematikundervisning - en nulägesbeskrivning, matematikutvecklare ger exempel från sin egen kommun.

  • Halmstad: Håkan Cajander
  • Skärholmen: Sara Ramsfeldt
  • Vilhelmina: Marianne Ebbeståhl och Katarina R-Nilsson
  • Eslöv: Angelina Briggner

Innehåll: ER