Hur kan lärare lära?

Boken Hur kan lärare lära (NCM-rapport 2001:2) ger en översikt över internationella erfarenheter och vetenskapligt kunnande när det gäller kompetensutveckling av lärare i matematik.

Här ges några exempel på tendenser i förhållningssätt för kompetensutveckling under senare år:

FRÅN   TILL  
Förmedling Växelspel
Externa konferenser för ett fåtal Gemensamma skolbaserade utvecklingsarbeten
Generell pedagogik och ämnesteori Teori och praktiskt kunnande i matematik
Fokus på problem Fokus på styrkor och möjligheter
Mönstermodeller Det goda exemplets makt
Brandkårsutryckningar Långsiktighet och uthållighet
Ensidigt fokus på läraren eller eleven Fokus på systemet och alla aktörer


Läs mer om boken Hur kan lärare lära?

Innehåll: ER