URsmart läxhjälp

Utbildningsradion (UR) och Stockholms Utbildningsförvaltning har tillsammans utvecklat URsmart, en webbplats med läxhjälp för skolår 6–9. För pilotversionen har man valt matematik, närmare bestämt geometri.

URSmart, [UR] ...

Se även, [Newsdesk, 090218] ...