SKL: Skärp kraven i matematik

Sveriges kommuner och landsting (SKL) säger nej till regeringens förslag att slopa kraven på godkänt i antingen matematik eller engelska för behörighet till den nya gymnasieskolans yrkesprogram. SKL ser inga tecken på att vikten av matematik eller engelska skulle minska för yrkeseleverna. Tvärtom finns en strävan att integrera dessa ämnen mer i undervisningen.

Läs mer, [SKL] ...

Också Skolverket är kritiskt till regeringens förslag:
Skolverkets yttrande över departementspromemorian Flexibla behörighetskrav till gymnasieskolans yrkesprogram ...

Helt obegripligt att slopa mattekrav, [Folkbladet] ...

Även yrkesutbildning kräver förkunskaper, [SvD] ...