Storsatsning i Bengtsfors

Alla lärare i kommunen som undervisar i matematik deltar i en långsiktig kompetensutveckling som började i augusti 2008. Utifrån personalenkäter och elevdiagnoser arbetar skolledare, lokala och kommunala matematikutvecklare med att entusiasmera lärare att förbättra utbytet i matematikundervisningen. Ca 60 lärare går distanskurser i matematik vid Högskolan Dalarna inom Lärarlyftet. Personal från NCM medverkar i planering och som handledare.

Läs mer, [NWT] ...

Lärarlyftet, [Skolverket] ...

Matematikutvecklare.se ...