Resultat från en forskarskola

I boken Matematikdidaktiska frågor - resultat från en forskarskola presenterar nio nya forskare sina idéer och forskningsresultat i populärvetenskaplig form. Författarna är alla utbildade inom en nationell forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning.

Läs mer och beställ, [NCM] ...

Lic-Forskarskola för yrkesverksamma lärare i naturvetenskap, matematik och teknik och deras didaktik, [Linköpings universitet] ...