Spetsutbildning på högstadiet?

Marianne Watz (m) har ställt en fråga till utbildningsminster Jan Björklund i riksdagen (22/1) om spetsutbildningar också kommer att införas på högstadiet.  Jan Björklund svarade att han "är helt öppen för att vi ska vidga det till högstadiet också i ett nästa steg."

Läs mer i riksdagsprotokollet (2008/09:61) ...

Tio gymnasier får spetsutbildningar, [NCM] ...

Elevgrupperingar - en kunskapsöversikt med fokus på matematikundervisning, [Skolverket] ...