Ämneskunskaper och den nya lärarutbildningen

I en artikel i Corren.se kritiserar Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén regeringen för att den vill gå tillbaka till en stadieindelad lärarutbildning. En lärare i grundskolans tidigare år ska läsa ett fåtal poäng i tio olika ämnen. Vi riskerar att få en situation med nya lärare som får grunda och ytliga kunskaper, skriver Eva-Lis Sirén.

Läs mer ...

Förslag till ny lärarutbildning ...