Cambridge University 800 år

Det är nu 800 år sedan University of Cambridge grundades. Här studerade Robert Recorde som skrev den berömda räkneläran, The Grounde of Artes (utkom år 1542), och som uppfann likhetstecknet (år 1557). Och här studerade Isaac Newton. Universitetet har producerat fler Nobelpristagare än någon annan institution i världen.

University marks its 800th year, [BBC] ...

The history of mathematics in Cambridge, [Cambridge university] ...

Vid universitetet verkar i dag flera kända forskare inom området Mathematics education, som Julia Anghileri och Kenneth Ruthven, [Cambridge university] ...

NRICH är en grupp av matematiklärare som arbetar med att ta fram matematiskt material bestående av rika problem för alla elever.