Matte för de minsta

Matematik för ettåringar? Förskolläraren Anne Margarethe Larsen på Sätuna förskola i Märsta tror att barnen har större chans att lyckas i skolan om det logiska tänkandet introduceras i tidig ålder.

Läs mer, [Upsala nya tidning] ...

Om förskolans betydelse - igen, [NCM] ...

Små barns matematik, [NCM] ...