Bättre skolor med matematikutvecklare?

Hur fungerar det systematiska utvecklingsarbete som pågår ute i kommunerna och vad har det för betydelse för elevernas lärande? De skall Ulf Blossing, docent i pedagogik vid Karlstads universitet, försöka ta reda på i en treårig studie i Hagfors, Järfälla och Årjäng. Vilken roll har t ex förändringsagenter i skolvärlden och hur medverkar de i beslutsprocesser?

"Matematikämnet har i flera utvärderingar varit föremål för kritik och förbättringsförslag. Därför pågår mycket utvecklingsarbete inom det ämnet och det är de processerna jag vill följa", säger Ulf Blossing.

Blir skolan bättre av förändringsagenter? [Karlstads universitet] ...

Utvecklingsarbetet sätts under lupp, [NWT] ...

Matematikutvecklare.se ...

Från tidigare Aktuellt
Är matematikundervisningen ändamålsenlig? ...