Nyhetsbrev om matematik från Skolverket

Senaste nyhetsbrevet om Matematik från Skolverket (Nr 8, 14 jan 2009) innehåller bl a ett reportage om det prisbelönta arbetet med Learning Study i Öjersjö och en intervju med matematik-  och modersmålsläraren Mary Marin i Tensta om hur hon arbetar med lek, hemspråk och webbmatte. Ola Helenius intervjuas om Kardborreprojektet, ett samarbetsprojekt mellan Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik i Uppsala, Nationellt resurscentrum för fysik i Lund, Kemilärarnas resurscentrum i Stockholm, Centrum för tekniken i skolan i Norrköping och NCM i Göteborg. Nyhetsbrevet innehåller också ett reportage från senaste matematikutvecklarkonferensen i region Stockholm och den rikskonferens som NCM anordande i Stockholm i höstas, som vi rapporterat om tidigare under Aktuellt och som finns dokumenterad under Mattebron.se.
 
Läs mer, [Skolverket] ...

Nationell konferens 2009-05-08 om Learning study, [Göteborgs universitet] ...

Lärare med Learning study till Hong Kong, [NCM] ...

Läs mer om Learning study [Nämnaren, pdf] ...

Webbmatte ...