Umeå – webbresurser

Taluppfattning
Hilling-Drath, M. (2007). Konkretion av decimaltal
Anderberg, B. (2004). Hur fort springer du 60 m?
Brekke, G. & Rosén, B. (1996). Diagnostisk undervisning
Brekke, G. (1996). Regning med desimaltall
Brekke, G. & Støren, H. (1995). Kvalitet i matematikundervisningen
Uppslaget: Test på tal i decimalform
Reys, B. & Reys, R. (1995). Perspektiv på Number sense och taluppfattning
Reys, B. & Reys, R. & Emanuelsson, G. (1995). Meningsfulla tal

Problemlösning
Persson, U. & Toom, A. (2006) Ryska matematiska skolproblem
Hedrén, R., Taflin, E. & Hagland, K. (2004). Problem med stenplattor
Hedrén, R., Taflin, E. & Hagland, K. (2005). Vad menar vi med rika problem och vad är de bra till?
Hedrén, R., Taflin, E. & Hagland, K. (2005). Lärares tankar vid arbete med rika problem
Hagland, K. (2007). Rita en bild!
Helmertz, T. (2008). Problemlösning i Japan och Sverige
Palm, T. (2003). Problem med verkligheten - att lösa tillämpade matematikuppgifter

Problem-pdf
Problemblad
Decimalproblemet

Nrich