Nätverksträff RUC – NCM

Som vi berättat om tidigare har NCM inbjudit ett antal nätverk till nationella möten för informationsutbyte och diskussion kring det aktuella läget för svensk matematikutbildning. Syftet är även att inspirera till samverkan och samarbete som kan medverka till att bryta negativa trender och få till stånd en positiv utveckling. Det första av dessa möten, nätverksträffen mellan regionala utvecklingscentra (RUC) och NCM, äger rum den 13 januari på Konferenscentrum Wallenberg i Göteborg.

Landets samtliga 23 RUC kommer att vara representerade. På träffen deltar också företrädare för Skolverket och Skolinspektionen.

Ta del av programmet ...