Förståelse i matematik i Indien och Sverige

Den 30 januari disputerar Ingrid Dash vid Pedagogiska Institutionen, Lunds Universitet, på en avhandling med titeln Flexibility in knowing school mathematics in the contexts of a Swedish and an Indian school class.

Det empiriska materialet samlades in från en skolklass i södra Sverige och från en skolklass i Orissa, centralöstra Indien. Studien har haft fokus på olika former av förståelse vid problemlösning i matematik.

Läs mer, [Lunds universitet] ...