Brister i uppföljning av elevers kunskapsutveckling

Mer än hälften av alla skolor följer inte upp elevernas kunskapsutveckling. Det är en av de vanligaste bristerna som tidigare Skolinspektionen funnit efter de senaste årens granskningar av Sveriges skolor.

Läs mer, [Ekot] ...

Skolinspektionen granskar matematikundervisningen, [NCM] ...