England satsar stort på en-till-en undervisning

I England pågår en miljardsatsning på en-till-en undervisning för elever som riskerar att inte nå de grundläggande målen i läsning, skrivning och matematik. I ett uttalande sa utbildningsminister Ruth Kelly i onsdags:

Government has in the past spent too much time focusing on the performance of schools as a whole instead of on the performance of individuals.

Medan stödet verkar ha positiv effekt i alla tre ämnena för 7–11 åringar och i läsning och skrivning för 11–14 åringar verkar en-till-en undervisningen i matematik ha haft motsatt effekt för 11–14 åringar. Det konstateras i en pilotstudie som just pubilcerats.

Kelly to give every school the cash for one-to-one tuition, [The Telegraph] ...

Next steps in the nationwide roll out of ono-to-one english and maths tuition, [Department for Children, Schools and Families] ...

Evaluation of the making good progress pilot interim report, [Department for children, schools and families] ...

Making good progress: One to one tuition. What teachers and tutors have to say, [Youtube] ...

Jämför med den svenska satsningen på läsa, skriva och räkna, ...

och individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen, [Skolverket] ...

The one to one tuition programme, [NCETM] ...