Ny professor i matematikdidaktik

Tine Wedege har befordrats till professor i matematikämnets didaktik vid Malmö Högskola.

Läs mer ...

i Nämnaren nr 3, 2008 bidrog Tine Wedege med artikeln Varför misslyckades det?

Tine Wedege har varit redaktör för en ny bok med titeln Identitet og forskning : ni essays om at blive matematikdidaktisk forsker som finns att beställa på det danska National Videncenter for Matematikdidaktik, NAVIMAT ...