Riksdagen sa ja till utbildningsbudgeten

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 50,2 miljarder kronor i anslag till utbildning och universitetsforskning för 2009. Beslutet innebär bland annat följande:

  • 900 miljoner kronor går till fortsatt satsning på lärarfortbildning.
  • Pengar satsas på den nya myndigheten Statens skolinspektion för att förstärka inspektionen av skolor.
  • 250 miljoner kronor satsas på ett nytt statsbidrag för att stärka skolhuvudmännens arbete med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna.
  • 124 miljoner kronor extra för att öka tillgången till gymnasial yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen.
  • 31 miljoner kronor extra för att öka antalet platser i yrkeshögskolan.
  • 339 miljoner kronor till Vetenskaprådet som en satsning på forskning.
  • 1 215 miljoner kronor extra som en förstärkning av forskningen vid universitet och högskolor

Läs mer om utbildningsutskottets betänkande 2008/09:UbU1 och tillhörande riskdagsdebatt ...