142 miljoner till läsa-skriva-räkna

Höstterminen 2008 har kommuner och fristående skolor tilldelats 142 miljoner kronor till arbetet med att stärka elevernas basfärdigheter i att läsa, skriva och räkna. Ansökan om medel för 2009 skall vara Skolverket tillhanda senast 27 februari.

Läs mer, [Skolverket] ...