Åbyskolan

Ett projektarbete inom lärarutbildningen på Stockholms Universitet
Under våren 2008 byggde vi, tre lärarstudenter på lärarutbildningen vid Stockholms Universitet, en matematikverkstad på Åbyskolan i Haninge, en söderförort till Stockholm.

Åbyskolan har tidigare upprättat ett sagorum på skolan och visionen för vårt arbete var att även göra matematiken synlig och inspirera lärare och elever till laborativ matematik.

Vi utgick ifrån boken Matematikverkstad som en handledning i vår uppbyggnad. Hur vi genomförde arbetet, hinder och möjligheter samt mycket mer finns att läsa om i vår rapport.

Läs rapport (pdf, 69 Kb) >>

aby1.jpg

aby2.jpg

aby3.jpg

Vid intresse för att besöka rummet kan Lena Petersson vid Åbyskolan kontaktas, hon nås via kommunens växel 08-606 70 00.

Om ni är intresserade av en föreläsning om hur vi gjorde inklusive en teoretisk fördjupning, vänligen kontakta:

Ulrica Nyström 070-759 98 68
Sofia Rising 070-412 43 84
Helen Salling 070-750 17 12

Innehåll: LT