Förtydliga målen och lär av Japan

Svensk skola behöver tydligare mål. Men matematikens kris är mer djupgående. Sverige måste lära av andra, inte minst av hur japanska lärare undervisar i matematik. Det skriver DN i dagen ledare (2008-11-12). Att ändra en nationell undervisningskultur är svårt och tar tid. Vi måste inte bara satsa mer på utbildning av matematiklärare. Hela vår syn på vad matematik är måste förändras.

Läs mer, [DN] ...

Matematikdelegationens första huvudförslag:
Stöd och utveckla aktiviteter som ökar intresset för och insikterna om matematikens värde, roll och betydelse i vardag, yrkesliv, vetenskap och samhälle.

Matematikdelegationens andra huvudförslag:
Utbilda kvalificerade lärare i matematik för alla barn, ungdomar och vuxna.

Matematikdelegationens fjärde huvudförslag:
Tydliggör och utveckla syfte, mål, innehåll och bedömning i matematik för hela utbildningssystemet.

Vad var det vi sa? ...