Extra matematikutvecklarkonferens om TIMSS 2007

Med anledning av resultaten från TIMSS 2007 och tillhörande analyser inbjuder NCM nu landets 340 Matematikutvecklare till en konferens i Göteborg den 2:e februari 2009 för att informera om resultaten, diskutera vad vi kan lära av den aktuella studien och vad som kan göras för att bryta den negativa trenden.

TIMSS 2007: En dyster bild, [NCM] ...

Vad var det vi sa? [NCM] ...

Matematikutvecklare.se ...