Högre krav i skolan - fler nationella prov

Propositionen Tydligare mål och kunskapskrav - nya läroplaner för skolan (prop. 2008/09:87), har idag överlämnats till riksdagen. Den innehåller förslag om ny struktur för läroplaner och kursplaner för grundskolan och motsvarande skolformer.

Förslaget presenterades vid en presskonferens idag, 10 dec, där utbildningsminister Jan Björklund menade att den målstyrda skolan har misslyckats: Det finns idag för många och för otydliga mål. "Vi måste ställa högre krav på skolan och på eleverna. Eleverna måste jobba mer!"

Förslaget innehåller därför tydliga kunskapskrav i årskurserna 3, 6 och 9. I dessa årskurser ska elevernas kunskaper också följas upp med obligatoriska nationella ämnesprov i vissa ämnen – på sikt för åk 9 i alla ämnen.

Läs vidare, [Regeringskansliet] ...

Ladda ner propositionen ...

Nya samlade läroplaner, [Lärarnas tidning] ...

Ny läroplan allt i ett, [Skolvärlden] ...