Skola-näringsliv och profilskola i MaTe

Nya Kronogårdsskolan i Trollhättan ska bli profilskola med inriktning matte och teknik. Volvo Aero vill ha den som kontaktskola. "Från vår sida är vi mycket angelägna om att få till ett samarbete med skolan", säger Volvo Aeros informationschef, Fredrik Fryklund till ttela.se.

Läs mer, [TTELA] ...

Teknikdelegation för fler ingenjörer, [NCM] ...

Skollagen, Bilaga 3
Utbildningens omfattning i grundskolan i timmar om 60 minuter för ämnen och ämnesgrupper samt totalt.

Ämnen    
Bild 230
Hem- och konsumentkunskap 118
Idrott och hälsa 500
Musik 230
Slöjd 330
Svenska 1 490
Engelska 480
Matematik 900
Geografi
Historia
Religionskunskap
Samhällskunskap 885
Biologi                                
Fysik
Kemi
Teknik 800
Språkval 320
Elevens val 382
Totalt garanterat antal timmar 6 665
Därav skolans val  600

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent.

Grundskoleförordningens, Kap. 2, Skolans val

21 § I timplanen anges ett visst antal timmar som får användas för skolans val. Utrymmet för skolans val skall med de begränsningar som anges i bilaga 3 till skollagen (1985:1100) användas för undervisning i ett eller flera ämnen. Beslut om hur utrymmet för skolans val skall användas fattas av rektorn. Förordning (1997:599).

22 § Undervisning som avses i 21 § skall till sitt innehåll och sin inriktning vara förenlig med målen i den kursplan eller de kursplaner som regeringen fastställt för det ämne eller de ämnen som utgör skolans val.