(m): Satsa mer på pedagogiskt innehåll i förskolan

Moderata skolpolitiker i Stockholm vill flytta fokus i debatten om förskolan från barngruppsstorlek och kommunalt bidrag till att handla om pedagogiskt innehåll och de resultat som förskolan uppnår. Man är kritisk mot Skoverkets kritik att kartlägga enskilda barns utveckling. Förskolan är de år när barnen får sin mest grundläggande utbildning, menar artikelförfattarna.

Läs mer, [DN] ...

Förskolans betydelse – igen, [NCM] ...