Spetsutbildningar och profilklasser i Landskrona

Grundskolan i Landskrona kommer från och med hösten 2009 att erbjuda en profilklass med inriktning på matematik och naturorienterade ämnen. Samtidigt har Gymnasieförbundet ansökt om att starta en spetsutbildning med inriktning på NV-marinbiologi och ekotoxikologi.

Läs mer, [Landskrona kommun] ...

Stort intresse för spetsutbildningar, [NCM] ...

Mattebron, [NCM] ...