Europaår för kreativitet och innovation

Europeiska kommissionen inleder nu sin informationskampanj för Europaåret för kreativitet och innovation 2009 under parollen "Tänk – skapa – förnya". Syftet med Europaåret är att främja kreativa och innovativa arbetssätt inom olika verksamhetsområden och att bidra till att EU står bättre rustat inför de utmaningar det globaliserade samhället medför.

Läs mer, [EU] ...

Creativity and innovation. European year 2009, [EU] ...

För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer. Detta gäller alla elever, såväl de som är i behov av särskilt stöd som elever i behov av särskilda utmaningar.
(Grundskolans kursplan i matematik)