Färre flickor når godkänt i matematik

Jämfört med föregående år har andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan minskat. Det visar Skolverkets statistik över slutbetygen i årskurs 9. Minskningen beror på att fler flickor inte når godkänt i matematik. Andelen behöriga pojkar ligger kvar på samma nivå som föregående år. Samtidigt har det genomsnittliga meritvärdet förbättrats och andelen elever som når målen i alla ämnen har ökat.

Läs mer, [Skolverket] ...

Sänkta krav på mattekunskaper, [NCM] ...

Rekorddåliga mattebetyg för tjejer - men det finns skolor som bryter trenden, [Bohuslänningen] ...