GeoGebra

I senaste numret av Nämnaren skriver Thomas Lingefjärd om "Samspelet mellan algebra och geometri" och hur detta kan studeras med hjälp av datorprogrammet GeoGebra. Programmet är gratis, plattformsoberoende och finns översatt till ett flertal språk. Det kan användas på hela grund- och gymnasieskolan.

I Norge har man upprättat ett GeoGebra Institut vid NTNU i Trondheim. Ett motsvarande institut planeras i Danmark vid NAVIMAT, Nationalt videncenter for matematikdidaktik. Också Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i Finland har uppmärksammat värdet av GeoGebra. Planer finns att starta ett motsvarande institut i Sverige.

Läs mer om GeoGebra, [geogebra.org] ...

Internationell GeoGebra konferens 2009, [geogebra.org] ...

GeoGebras webbplats (engelska eller norska) med bl a nedladdningsbar programvara.