Spelpjäser, markörer, tärningar, kortlekar

Detta är material som inte bara ska finnas i matematikverkstäder, utan i alla rum där det bedrivs undervisning i matematik. Det är relativt billigt material som inte kräver någon större förvaringsplats och som kan generera fantastiskt mycket matematik, både för upptäckter, som räknestöd och kanske framförallt för lustfylld färdighetsträning.

Spelpjäser och markörer kan förutom det uppenbara användas för sortering, som räknestöd, för att finna mönster på t ex hundrarutor, för statistik- och sannolikhetsuppgifter, för bråk- och procentaktiviteter. Speciellt utbudet av markörer ökar. De finns i en mängd varianter där storlek, form och färg skiljer sig åt.

Tärningar finns med 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 30 och tom 100 sidor. Det finns även tärningar med andra beteckningar än de traditionella prickarna, exempelvis med negativa tal, logiska tecken, bråktal och tio-, hundra- respektive tusental och dessa är mycket användbara i matematikundervisningen. Tomma tärningar att själv skriva på finns i skilda storlekar och material.

dice.jpg

Tärningar finns även för OH-bruk. De ser ut som 12-sidiga men fungerar som 6-sidiga. Slå tärningen på OH:n, skjut in tärningen till mitten, ofta behöver skärpan justeras. Praktiskt att ordna någon form av sarg i t ex kartong att ha på OH:n, tärningarna far annars lätt ner på golvet.

Därtill kommer alla vanliga tärningar i varierande storlek, färg och material. De är färggranna, genomskinliga, marmorerade, vackra, söta, häftiga, ovanligt små, ovanligt stora, runda, ...

Utöver de listade företagen nedan finns ofta tärningar i leksaksaffärer och butiker som säljer rollspel.

Box cars and one-eyed jacks är ett amerikanskt företag som specialiserat sig på tärningar (bl a tiosidiga tärningar med 10 000- och 100 000-tal) och böcker med tärningsspel. Några av böckerna innehåller spel som sträcker sig långt upp på gymnasienivå. Två av böckerna – Math Attack och Radical Math (äldre version) – finns i NCM:s matematikverkstad.

I matematikläroböcker, ofta i lärarhandledningen, finns goda idéer för tärningsspel och aktiviteter.

Följande tärningsspel finns som Strävor:
3AD Ettan
3A Tornblåsaren
3AF Tärningsspelet 30
3A Pengagalen
1A Tiotal och ental
1A Tänk till tusen

En nackdel med tärningar är det (o-)ljud som uppstår när många används samtidigt. Några beprövade knep är att slå tärningarna på bordsfilt, diskunderlägg eller musmattor. Det säljs även ”tysta” tärningar i skumplast.

tarningslada.jpg
Klä botten i en låg kartong med dekorgummi eller filt. Det blir tystare att slå tärningarna och de håller sig dessutom på plats.

Kortlekar finns både i det traditionella utförandet och i många specialgjorda utgåvor som är tänkta för både matematikspel och färdighetsträning. En helt vanlig kortlek kan användas till enkla, roliga och varierande matematikaktiviteter. Vanliga kortlekar delas ibland ut i reklamsammanhang. En fördel med att samla kortlekar med helt olika baksidor är att det är enkelt att hålla isär dem.

I många aktiviteter och spel, används bara sifferkorten 2 till 9 samt ess. Det innebär att det oftast fungerar lika bra att använda vanliga sifferkort, men en fördel med kortlekens kort är att det finns t ex fem hjärtan på hjärterfemkortet. För barn som inte är säkra på hur mycket varje siffersymbol representerar kan det vara en hjälp att kunna räkna hjärtan, klöver osv.

Speciella kortlekar för skolbruk finns att köpa från Norge. Företaget som tagit fram och säljer kortlekarna heter GettingBetter och kortlekarna går under namnet getSmart.
Se webbplats >>
Läs broschyr på svenska (3.00 MB) >>

Innehåll: LT