Sänkta krav på mattekunskaper

Regeringen har tagit fram ett förslag till nya behörighetsregler för gymnasieskolans yrkesprogram. Minst betyget Godkänt i matematik skall enligt förslaget inte längre vara krav för behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram.

Det gäller de elever som saknar godkänt betyg i engelska eller matematik - dock ej i båda ämnena - men har godkänt betyg i minst åtta ämnen inklusive svenska/svenska som andraspråk samt ett meritvärde på minst 90 poäng. Elever i denna behörighetsgrupp ska sedan de antagits till en utbildning erbjudas särskilt stöd i det ämne i vilket eleven saknar betyg, alltså endera engelska eller matematik.

Läs pressmeddelandet, [Regeringskansliet] ...

Departementspromemoria. Flexibla behörighetskrav till gymnasieskolans yrkesprogram, [Regeringskansliet] ...