US: Var undervisar obehöriga lärare?

Den största andelen lärare som saknar utbildning i matematik som motsvarar ansvaret finns i socioekonomiskt fattiga områden och områden med stor andel minoritetselever. Det visar en rapport från organisationen Education trust.

The problem of out-of-field teaching is especially prevalent in middle grades (grades 5-8) and in mathematics classes. What's worse, the highest rates of out-of-field teaching appear in high-poverty and high-minority schools, the very schools where students desperately need good teachers.

Study: Math teachers a chapter ahead of students, [Seattle Times] ...

Core problems: Out-of-field teaching persists in key academic courses, especially in america's high-poverty and high-minority schools, [Education trust] ...

Mycket stora elevgrupper utan behöriga matematiklärare ...

Få vill bli lärare i MaNaTe ...