Matematikens estetiska värden och intuition

Forskare vid Bergens universitet har fått de första empiriska resultaten som visar att skönhet är kopplat till uppfattning om sanning i matematiken.

Deras resonemang bygger på tidigare resultat där både uppfattad skönhet och bedömd  sanning visade sig korrelera med den mentala enkelhet med vilket innehållet i fråga processas. Symmetri är en egenskap som sedan tidigare är känd att koppla både till flyt i den mentala processen och till skönhet. Forskargruppen lät personer se additioner i form av prickar (exempelvis 13 prickar + 27prickar = 40 prickar) under en kort tidsrymd, så kort att de inte kunde räknas. Vissa visade en korrekt likhet andra inte. Både när det gällde korrekta och inkorrekta likheter så bedömdes fall där prickarna arrangerats symmetrisk oftare som sanna.

Forskarna menar att detta kan vara en modell för hur intuitionen relaterar till skönheten även när det gäller mer komplexa matematisk resonemang.

Läs vidare: Beauty is truth in mathematical intuition: First empirical evidence, [Science Daily] ...

Läs mer
Inom matematiken pratas det ofta om att ett bevis, resonemang eller en formel kan vara vacker. Den berömda ungerska matematikern Paul Erdös brukade berätta om en imaginär bok där Gud hade skrivit ned det mest eleganta beviset för varje resultat.

Matematikern Jacques Hadamard berörde också skönhet i sin bok Psychology of invention in the mathematical field.

En av det tidiga 1900-talets mest berömda matematiker, Herman Weyl, lär ha sagt "My work always tried to unite the truth with the beautiful, but when I had to choose one or the other, I usually chose the beautiful."