Få vill bli lärare i MaNaTe

Lärarutbildningen är den största högskoleutbildningen i Sverige med cirka 42 000 studenter. Men platserna är långt många fler; bara 63 procent utnyttjas. Ser man till antalet antagna till lärarutbildningarna, med inriktning på teknik och naturvetenskap, är andelen ännu lägre. Bara 40 procent av platserna med inriktning på matematik fylldes 2008. Motsvarande andel för inriktningarna på kemi och fysik var 10 procent respektive 25 procent.

Läs mer, [Svenskt näringsliv] ...

Utredningen U 2007:10 Ny lärarutbildning, [SOU] ...

Mycket stora elevgrupper utan behöriga matematiklärare, [NCM] ...

Matematikdelegationens Huvudförslag 2: Utbilda kvalificerade lärare i matematik för alla barn, ungdomar och vuxna, [Kollegieblocket.se] ...

Vem ser till att lärarna lär sig? ...

Sveken mot lärare och elever ...

Ny lärarutbildning i naturvetenskap på Chalmers, [SR] ...