Dokumentation från Mattebron

Inom ramen för Matematiksatsningen inom högre utbildning har det genomförts sex välbesökta nationella möten för gymnasielärare och högskolelärare från hela landet mellan 2006 - 2008. Dokumentationen från alla mötena finns nu på Mattebron.se, också från den senaste konferensen om Reformer i raketfart: Hur undviker vi övergångsproblematiken i framtiden? som ägde rum i Stockholm den 14 november.

Konferensen avslutade den treåriga matematiksatsningen. Vi hoppas att det blir en fortsättning inom ramen för den nya treåriga satsningen på matematik, naturvetenskap och teknik som regeringen föreslagit i budgetpropositionen för 2009.

Mattebron.se ...